• Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων | Building Green
  Τυπώστε το πρόγραμμα
  Friday 07/04/2017

  Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

  18.00  -  20.00
  Διοργανωτής: Building Green Magazine

  Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς τομείς, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, καθώς η συμβολή τους στην κατανάλωση της ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντικές, αν αναλογιστούμε ότι αντιπροσωπεύουν το 45% της εγχώριας κατανάλωσης (για το 2012).

  Η πλέον γνωστή ως 20 – 20 – 20 γενικότερη περιβαλλοντική και ενεργειακή στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί στόχο του σήμερα, καθώς ήδη οι ηγέτες της συμφώνησαν στους τρεις ενεργειακούς δεσμευτικούς στόχους για το 2030 που συνοψίζονται:

  • Σε 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (δεσμευτικός για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και για την Ένωση συνολικά)
  • Σε 27% της χρήσης ΑΠΕ στο επί του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης (δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά)
  • Σε 27% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (μη δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο)

  Ο μεγαλύτερος αριθμός κτιρίων είναι γεγονός ότι συνδέεται με τη χρήση της κατοικίας. Στη χώρα μας, τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% του συνολικού κτιριακού αποθέματος, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο του 2012 η ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού τομέα ανέρχεται στο 29% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα στοιχεία αυτά, αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής που εφαρμόζει η χώρα μας για την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος.

   

  Πρόγραμμα:

  Ώρα Ομιλίες Ομιλητές
  18:00 - 18:20 Εργαλείο υποστήριξης χρηματοδότησης επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων - Έργο ENERFUND Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ
  18:20 - 18:40 Ενεργειακό αποτύπωμα Ελληνικών κτιρίων και δείκτες αξιολόγησης στα πλαίσια κοινής Ευρωπαϊκής αξιολόγησης βιώσιμης ανάπτυξης του δομημένου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο (CESBA MED) Κ.Α. Μπαλαράς, Ε.Γ. Δασκαλάκη, Κ.Γ. Δρούτσα, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΙΕΠΒΑ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  18:40 - 19:00 ENERGYHUB for ALL: Ο ελληνικός κόμβος για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Αναστασία Σπανού, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ
  19:00 - 19:20 Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Εύη Τζανακάκη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ
  19:20 - 19:40 Προώθηση ενεργειακών υπηρεσιών στο Δημόσιο τομέα - Το Έργο SISMA Ελπίδα Πολυχρόνη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ
  19:40 - 20:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις

  Session Category :  Open Space 2017 

  Πισω στο προγραμμα