• Η μελέτη “WASTE TO ENERGY – BIOGASMOBILE® ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ” στο 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας | Building Green Expo

  Η μελέτη “WASTE TO ENERGY – BIOGASMOBILE® ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ” στο 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

  May 9, 2017 | Nέα Εκθετών

  Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Φέτος πραγματοποιήθηκε στις 5-7 Μαϊου, στη Θεσσαλονίκη.

  Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων, δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

  Η εταιρία DASO BUSINESS PERFORMANCE PC συμμετείχε στο 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας με τη μελέτη “WASTE TO ENERGY – BIOGASMOBILE® ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”. Η μελέτη αναλύει τα προβλήματα της Ελληνικής κτηνοτροφίας και παρουσιάζει το νέο Biogas Mobile® Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Παραγωγής Ενέργειας. Το σύστημα αυτό είναι μία ιδανική λύση για τους κτηνοτρόφους καθώς απαλλάσσει από το υπάρχον κόστος διαχείρισης αποβλήτων, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, απελευθερώνει αρκετό χώρο στη φάρμα, δημιουργεί ένα εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό μειώνοντας σημαντικά το κόστος λίπανσης των συνδεδεμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βελτιώνει το εισόδημα του κτηνοτρόφου.

  Ενημερωθείτε για την επόμενη διοργάνωση