• Γεγονός το 1ο φωτοβολταϊκό με ενεργειακό συμψηφισμό στην Κεφαλονιά | Building Green Expo

  Συνδέθηκε την Παρασκευή 26.1.2018, το 1ο φωτοβολταϊκό σύστημα στην Κεφαλονιά με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering). Η εγκατάσταση έγινε σε τουριστική επιχείρηση στον Αγκώνα, έχει εγκατεστημένη ισχύ 4,7 KWp και θα μειώσει τον λογαριασμό του ρεύματος περί το 80-85%!!

  Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), δίνεται η ευκαιρία σήμερα, κυρίως σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ακόμα και επί εδάφους, και να μειώσουν στο ελάχιστο την χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος στον λογαριασμό που λαμβάνουν. Όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση τόσο αυξάνει το όφελος και μειώνεται ο χρόνος απόσβεσης!!

  Για τις οικίες η εκτίμησή μου είναι ότι, μόνο εάν κάποιος μπει στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’οίκον που αναμένεται, ή αν το ΦΠΑ για τα οικιακά συστήματα πάει στο μηδέν και ταυτόχρονα αφαιρεθούν από την εφορία τα έξοδα εγκατάστασης του συστήματος (όπως σε όλες τις σοβαρές χώρες), τότε και μόνο τότε συμφέρει στην Ελλάδα σήμερα ο ενεργειακός συμψηφισμός για οικίες.

  Όταν ένα σπίτι καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για ψύξη-θέρμανση μέσω αντλίας θερμότητας, οι λοιπές του καταναλώσεις είναι όπως σήμερα ηλεκτρικές και διαθέτει η οικογένεια ηλεκτρικό αυτοκίνητο με οικιακό φορτιστή, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μέσω ενεργειακού συμψηφισμού ΠΑΡΑΓΕΙ όλη την ενέργεια που καταναλώνει μία οικογένεια και ταυτόχρονα μειώνει στο ελάχιστο τα ενεργειακά μας κόστη. Επί παραδείγματι, Αν μία οικογένεια λειτουργεί με τη λογική της προηγούμενης χιλιετίας,

  • καταναλώνοντας πετρέλαιο για θέρμανση,
  • βενζίνη για το αυτοκίνητο,
  • ηλεκτρισμό για ψύξη για όλες τις άλλες οικιακές καταναλώσεις,

  πληρώνοντας ετησίως ένα ποσόν κοντά στα 4.000 € για όλα τα παραπάνω, τότε με τον ενεργειακό συμψηφισμό μια οικογένεια χρησιμοποιώντας,

  • αντλία θερμότητας για ψύξη θέρμανση,
  • ηλεκτρικό αυτοκίνητο
  • ηλεκτρισμό για όλες τις άλλες οικιακές καταναλώσεις, ‘

  όχι μόνο θα περιορίσει τις εκπομπές ρύπων του θερμοκηπίου ακόμα και στο ΜΗΔΕΝ, μα ταυτόχρονα θα μειώσει τα έξοδά της τουλάχιστον κατά 3.500€ ετησίως!

  Το πώς θα επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι σίγουρα θέμα εκπαίδευσης, νοοτροπίας και Πολιτικής Βούλησης.

  Κωνσταντίνος Πρέντζας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.