• Ενέργεια στα Κτίρια | Building Green Expo

  Ενέργεια στα Κτίρια

  Apr 4, 2017 | Δελτία Τύπου

  Σάββατο 8 Απριλίου 2017, 10.30-19.00, Αίθουσα 4

  Στα πλαίσια της έκθεσης Building Green Expo που διοργανώνεται μαζί με τη DOMOTEC στο METROPOLITAN EXPO, από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Απριλίου 2017, το Building Green Open Space 2017 αφιερώνει τη δεύτερη ημέρα του, Σάββατο 8 Απριλίου, στην «Ενέργεια στα Κτίρια». 4 ημερίδες προσεγγίζουν το θέμα αυτό από διαφορετικές οπτικές, μέσα από παρουσιάσεις και προβολές λύσεων και εφαρμογών.

  Πρόγραμμα Ημέρας

  10:30  –  13:00   Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING

  Διοργανωτής: Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ

  Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

  13:00  –  15:00  NET METERING – Αυτοπαραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση

  Διοργανωτής: Building Green Magazine

  Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα 

  15:00  –  17:00   More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings

  Διοργανωτής: SBC Greece

  Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

  17:00  –  19:00   Αρχιτεκτονική και Εξοικονόμηση Ενέργειας

  Διοργανωτής: Building Green Magazine

  Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

  Η συμμετοχή στις ημερίδες του Building Green Open Space 2017 είναι δωρεάν.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερίδες και το πρόγραμμα του Building Green Open Space 2017

  επισκεφτείτε το σύνδεσμο buildinggreenexpo.gr/open-space/

  Σχετικά με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE)

  Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 (“Pύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας”) και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87, είναι Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το  http://www.hellabiom.gr/

  Σχετικά με το SBC Greece

  Το SBC Greece (Sustainable Building Council GREECE), είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του WGBC (World Green Building Council) στην Ελλάδα. Το όραμα του SBC GREECE, είναι η εγκαθίδρυση πολιτισμού αειφορίας και ορθής συμπεριφοράς στα ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η αποστολή του είναι να ηγηθεί και να διευκολύνει την μεταμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος και των κοινοτήτων του στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και λειτουργώντας με αειφόρο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://sbcgreece.org/

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου