• παραγωγη ενεργειας | Building Green Expo

    Γεγονός το 1ο φωτοβολταϊκό με ενεργειακό συμψηφισμό στην Κεφαλονιά

    Συνδέθηκε την Παρασκευή 26.1.2018, το 1ο φωτοβολταϊκό σύστημα στην Κεφαλονιά με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering). Η εγκατάσταση έγινε σε τουριστική επιχείρηση στον Αγκώνα, έχει εγκατεστημένη ισχύ 4,7 KWp και θα μειώσει τον λογαριασμό του ρεύματος περί το 80-85%!!...
    Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο

    Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο

    Ο τομέας της ενέργειας διέρχεται φάση μετασχηματισμούσε παγκόσμιο επίπεδο, ως αποτέλεσμα της αποδοχής/ανάδειξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής ως κορυφαίο ζήτημα, το οποίο καθιστά αναγκαία την μετάβασης του ενεργειακού συστήματος σε καθαρές μορφές ενέργειας....