• βιοαέριο | Building Green Expo

    Ηλεκτρική ενέργεια από τυρόγαλο; Κι όμως γίνεται!

    Ηλεκτρική ενέργεια από τυρόγαλο; Κι όμως γίνεται! Στην Ελλάδα η ανάπτυξη εργοστασίων παραγωγής βιοαερίου γίνεται όλο και πιο σημαντική, αν και η χώρα μας βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακύκλωση των...