• αειφορια | Building Green Expo
    Ην. Βασίλειο: Σχολή για εκπαίδευση πάνω στς βιώσιμες και αειφόρες κατασκευές

    Ην. Βασίλειο: Σχολή για εκπαίδευση πάνω στς βιώσιμες και αειφόρες κατασκευές

    Περίπου 67 εταιρείες από τον κατασκευαστικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν από κοινού μια σχολή, η οποία θα έχει ως στόχο να βοηθήσει εργολάβους και προμηθευτές, ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους πάνω στη βιωσιμότητα...