• Ορίζοντας 2020: Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια | Building Green Expo

  Ορίζοντας 2020: Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια

  Feb 2, 2016 | News Board

  H συνέντευξη του Σ. Καρέλλα στο mediaEKT

  Στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020” (Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015), ο Σωτήρης Καρέλας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εμπειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης “Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια” του Ορίζοντα 2020΄, μίλησε στο ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για την Ενέργεια.

   

  Είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία από τη μέχρι στιγμής συμμετοχή της Ελλάδας στις προκηρύξεις στον τομέα της Ενέργειας στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020;
  Η αλήθεια είναι ότι στα προηγούμενα αποτελέσματα που είχα παρουσιάσει τον Ιανουάριο η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη, καθώς στα αποτελέσματα που είχαμε για το 2015 ήταν μικρή η επιτυχία των ελληνικών προτάσεων. Πιστεύω, όμως, ότι, πλέον, οι ελληνικοί φορείς, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι ερευνητικά κέντρα, είτε είναι πανεπιστήμια, έχουν αντιληφθεί πώς πρέπει να γράφεται μία πρόταση. Ειδικότερα, γνωρίζουν ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία, πέρα από την ιδέα και στον αντίκτυπο, δηλαδή στο να επικοινωνηθεί επαρκώς το πώς τα αποτελέσματά της θα βοηθήσουν στην όλη πολιτική της ΕΕ, όπως προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και της εισαγωγής των ανανεώσιμων καυσίμων. Θέλω να είμαι αισιόδοξος για τη διετία 2016-2017 ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
  Σε ποια πεδία σχετικά με την Ενέργεια αντιστοιχούν τα έργα με τις περισσότερες ελληνικές συμμετοχές;
  Στα βιοκαύσιμα έχουμε καλή συμμετοχή και, γενικότερα, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Σε κάποια άλλα πεδία που βασίζονται περισσότερο στη βιομηχανία, ακριβώς ίσως επειδή στην Ελλάδα η βιομηχανία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο σε άλλες χώρες, έχουμε ένα μικρό μειονέκτημα και εκεί ίσως θα πρέπει οι ελληνικοί φορείς να συμβάλουν, ώστε βιομηχανίες του εξωτερικού να μεταφέρουν τεχνογνωσία στην Ελλάδα, η οποία μας είναι απαραίτητη. Αφενός, εμείς δεν έχουμε τόσο ανεπτυγμένη βιομηχανία, αφετέρου, όμως, υπάρχει βιομηχανία η οποία έχει ανάγκη και από εξοικονόμηση ενέργειας και από χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Επομένως, έχει νόημα οι ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε προτάσεις με επιχειρήσεις του εξωτερικού, και οι ελληνικοί ερευνητικοί φορείς να αντλήσουν πληροφορία και τεχνογνωσία που υπάρχει ήδη στο εξωτερικό.
  Θεωρείτε ανταγωνιστική τη συμμετοχή της Ελλάδας στις προκηρύξεις για την Ενέργεια, ιδίως σε επίπεδο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας;
  Ελληνική ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε καινοτόμες ιδέες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί είτε στα πανεπιστήμια, είτε στα ερευνητικά κέντρα, είτε στα ερευνητικά τμήματα εταιρειών. Το ζήτημα είναι αυτές οι καινοτόμες ιδέες και η ανταγωνιστικότητα που διαθέτουμε να γίνει γνωστή σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες, προκειμένου να κατατεθούν “δυνατές” προτάσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Επομένως, έχουμε μεν καινοτόμες ιδέες, χρειάζεται όμως αυτές οι καινοτόμες ιδέες να μη μένουν περιορισμένες στον ελληνικό χώρο, αλλά να κοινοποιηθούν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, στις ευρωπαϊκές εταιρείες που θα μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν και να υπάρχει μία σύμπνοια μεταξύ ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών. Θα έπαιζε σίγουρα πολύ σημαντικό ρόλο η ύπαρξη ελληνικής χρηματοδότησης προώθησης καινοτόμων ιδεών και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.

   

  Πηγή

   

  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία” (τ. 101)