• Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για κριτήρια αειφορίας στερεών βιοκαυσίμων – Biomasud Plus | Building Green Expo

  Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για κριτήρια αειφορίας στερεών βιοκαυσίμων – Biomasud Plus

  Mar 24, 2017 | Δελτία Τύπου

  Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, 15.00-17.00 

  Στα πλαίσια της ημερίδας Biomass Day που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Απριλίου, στο Metropolitan Expo, διοργανώνεται μια παράλληλη εκδήλωση / συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, σε ξεχωριστή αίθουσα, με αντικείμενο “Κριτήρια αειφορίας στερεών βιοκαυσίμων στο σύστημα πιστοποίησης Biomasud”.

  Η χρήση κριτηρίων αειφορίας αποτελεί έναν τρόπο εξασφάλισης ότι η χρήση βιομάζας οδηγεί σε πραγματική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ότι η αξιοποίησή της δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας για τα υγρά βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, ενώ προτείνει στα κράτη μέλη συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για κριτήρια αειφορίας και στα στερεά βιοκαύσιμα, η τήρηση των οποίων πιθανώς να γίνει υποχρεωτική τα προσεχή έτη.

  Η συμμόρφωση με κριτήρια αειφορίας – ακόμα κι αν αυτά δεν είναι υποχρεωτική – μπορεί να δώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε έναν παραγωγό στερεών βιοκαυσίμων, καθώς εξασφαλίζει στους πελάτες του ότι το καύσιμο που τους προμηθεύει είναι πράγματι “ανανεώσιμο”. Ήδη, συστήματα πιστοποίησης στερεών βιοκαυσίμων όπως το ENplus προβλέπουν τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από την παραγωγή πελλετών ξύλου.

  Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα προτεινόμενα κριτήρια αειφορίας για το σύστημα πιστοποίησης καυσίμων Biomasud. Το σύστημα Biomasud απευθύνεται σε παραγωγούς στερεών βιοκαυσίμων που αφθονούν σε Μεσογειακές χώρες (π.χ. κουκούτσια ελιάς, τσόφλια ξηρών καρπών, κλαδέματα ελαιόδεντρων και αμπελιών, κτλ). Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις παραγωγών στερεών βιοκαυσίμων, επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, τελικών χρηστών και άλλων ενδιαφερόμενων με το αντικείμενο θα καταγραφούν με στόχο την ενσωμάτωση στη νέα έκδοση των κριτηρίων αειφορίας του συστήματος Biomasud.

  Η συζήτηση οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως μέρος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Έργου Biomasud Plus.

  Το συντονισμός της συζήτησης θα έχει ο κος Μανώλης Καραμπίνης.

  Περιορισμένες θέσεις

  Λόγω περιορισμένων θέσεων, όσοι επιθυμούν να συμμετέχεουν στη συζήτηση θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα σε αυτό το σύνδεσμο

  https://form.jotformeu.com/70793470428361

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερίδες και το πρόγραμμα του Building Green Open Space 2017

  επισκεφτείτε το σύνδεσμο buildinggreenexpo.gr/open-space/

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου