• Περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη από τις πράσινες στέγες και τη μόνωση οροφής | Building Green Expo

    Περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη από τις πράσινες στέγες και τη μόνωση οροφής

    Jun 18, 2015 | News Board

    Παρόλο που οι πράσινες στέγες δεν κατασκευάζονται αποκλειστικά για να εξοικονομούν ενέργεια, το κατορθώνουν σε σημαντικό ποσοστό. Η πράσινη στέγη σε συνδυασμό με  τη θερμομόνωση οροφής σε ένα κτίριο λειτουργεί ως επιπρόσθετη μόνωση και μειώνει κατά 30% περίπου το ποσοστό της καταναλισκόμενης για θέρμανση και κλιματισμό ενέργειας από τους χρήστες της.

    Η μόνωση της οροφής αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο, καθώς το δώμα αποτελεί το πιο ευπαθές δομικό στοιχείο σε ένα κτίριο. Καταπονείται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Υπάρχουν εξαιρετικές λύσεις που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και ανακουφίζουν τους κατοίκους από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Επίσης το δώμα πρέπει να μονώνεται και για την προστασία της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν. Η μόνωση οροφής, εκτός από το ότι συντελεί στη σωστή λειτουργία της θέρμανσης, έχει και άλλες εφαρμογές. Αν η πλάκα είναι αμόνωτη, τότε μονώνει τα διαμερίσματα δημιουργώντας θερμομόνωση και ηχομόνωση μεταξύ τους. Όταν το σύστημα θέρμανσης τοποθετείται κάτω από οροφή που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο, τότε η μόνωση προστατεύει το σπίτι από τον καύσωνα του καλοκαιριού. Τέλος, η μόνωση εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας στους τοίχους και τις οροφές, καθώς η υγρασία οφείλεται εν μέρει στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.