• Ηλεκτρική ενέργεια από τυρόγαλο; Κι όμως γίνεται! | Building Green Expo

  Ηλεκτρική ενέργεια από τυρόγαλο; Κι όμως γίνεται!

  May 2, 2017 | News Board

  Στην Ελλάδα η ανάπτυξη εργοστασίων παραγωγής βιοαερίου γίνεται όλο και πιο σημαντική, αν και η χώρα μας βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακύκλωση των βιομηχανικών αποβλήτων. Τα εργοστάσια αυτά διαθέτουν υψηλού επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές και ειδική προσαρμογή στον τύπο της εκάστοτε πρώτης ύλης.

  Μία από τις πρώτες ύλες που μπορούν να επεξεργάζονται τα εργοστάσια αυτά είναι και το τυρόγαλο, ένα σύνηθες οργανικό απόβλητο που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, όπως και τα απόνερα ενός τυροκομείου. Η χρησιμότητα του τυρογάλακτος στη διαδικασία αυτή είναι διπλή καθώς βοηθά στην αραίωση του μίγματος των πρώτων υλών διευκολύνοντας τη διαχείρισή τους αλλά και κατά την αναερόβια χώνευσή του παράγει σημαντική ποσότητα βιοαερίου.

  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας διαδικασίας είναι και η συνεργασία του Τυροκομείου ΑΡΒΑΝΙΤΗ με τη Βορειολλαδική Αειφορία ΑΒΕΕ, για την παραλαβή, διαχείριση και ανακύκλωση του υπολλείμματος τυρογάλακτος από το 2016.

  Η μονάδα ανακύκλωσης βρίσκεται μόλις 7χλμ από το το Τυροκομείο και παράγει καθημερινά Βιοαέριο. Το παραγόμενο Βιοαέριο είναι καύσιμο υλικό με σύσταση 58% μεθάνιο και 14% διοξείδιο του άνθρακα και η καύση του παρέχει ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 1MWatt που διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

  Σε καθημερινή βάση τα φορτηγά της Βορειοελλαδικής φορτώνουν περίπου έως 40 τόνους υπολλειμμάτων τυρόγαλου από το Τυροκομείο ΑΡΒΑΝΙΤΗ και τους μεταφέρουν στη μονάδα προς ανακύκλωση.

  Κατόπιν της επεξεργασίας, παράγονται έως 6000 κυβικά μέτρα βιοαερίου, τα οποία αποδίδουν τελικά μέχρι 120 kWatt ηλεκτρικής ισχύος σε καθημερινή βάση.

  Το υγρό υπόλλειμμα που απομένει (70%) χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως λίπασμα.

   

  Πηγές

  http://www.arvanitis.gr

  https://www.agroenergy.gr