• Βιομάζα από αγρο-βιομηχανία με το έργο SUCELLOG | Building Green Expo

  Βιομάζα από αγρο-βιομηχανία με το έργο SUCELLOG

  Feb 24, 2017 | News Board

  Η δράση του SUCELLOG επικεντρώνεται σε μια σχεδόν ανεκμετάλλευτη υλικοτεχνική προσέγγιση που αποδεικνύει την μεγάλη συνέργεια που υπάρχει μεταξύ της αγρο-οικονομίας και της βιο-οικονομίας:

  Οι εγκαταστάσεις αγρο-βιομηχανίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους αδράνειας, ώστε να διαχειρίζονται και να προ-επεξεργάζονται τα γεωργικά υπολείμματα για την παραγωγή στερεάς βιομάζας για την τοπική αγορά βιοενέργειας. Μέσα από ένα συνδυασμό άμεσων ενεργειών στήριξης στις αγρο-βιομηχανίες και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα, το SUCELLOG έχει φυτέψει ένα σπόρο για την περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών πρωτοβουλιών, για την αξιοποίηση των καταλοίπων από τη γεωργία και, επομένως, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας.

  Στο τελικό στάδιο του έργου, οι στόχοι του SUCELLOG είναι η διάδοση της εμπειρίας και της γνώσης που αποκτήθηκε με σκοπό την προώθηση παρόμοιων πρωτοβουλιών σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στην ΕΕ. Η στήριξη αυτή εστιάζεται στη δημιουργία δεξιοτήτων σε αγροτικές οργανώσεις που είναι πρόθυμες να προσφέρουν υποστήριξη στα μέλη τους σε τέτοιες τις περιπτώσεις.

  Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Αγρινίου από τη CIRCE (Κέντρο Ερευνών Ενεργειακών Πόρων και Κατανάλωσης). Η CIRCE είναι ένας ερευνητικό ινστιτούτο στην Ισπανία με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (μάστερ, μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και tailor-made εκπαιδεύσεις για τις επιχειρήσεις), που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των Ανανεώσιμων Ερευνητικών Κέντρων Ενέργειας.

  Πηγή www.agronews.gr