• Σφέτσας Θεμιστοκλής | Building Green

    Σφέτσας Θεμιστοκλής

    Χημικός MSc (Τεχνικός Υπεύθυνος στην Qlab)