• Οι τάσεις της Αειφορίας στη βιομηχανία των υλικών | Building Green
  Τυπώστε το πρόγραμμα
  Saturday 28/04/2018

  Οι τάσεις της Αειφορίας στη βιομηχανία των υλικών

  14:00  -  16:00
  HALL 2 - Building Green Open Space

  Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση και η ενεργή συζήτηση των προκλήσεων της βιομηχανίας των υλικών για τα κτίρια και το δομημένου περιβάλλον εντός του ολιστικού πλαισίου της αειφορίας στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί.

  • Πως αυτό το πλαίσιο διαμορφώνει το σχεδιασμό, τη διαδικασία παραγωγής και τα χαρακτηριστικά των υλικών;
  • Ποιοι είναι οι παράγοντες (οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας) που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ίδια την βιομηχανία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και τα κτίρια και τους ανθρώπους για τα οποία προορίζονται;

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  Ώρα Ομιλίες Ομιλητές
  14:00 - 14:15 «Ο ρόλος και η συμβολή του SBC GREECE στη διαμόρφωση των τάσεων για την αειφορία» Νικηφόρος Κεκρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE))
  14:15 - 14:30 «Πυροπροστασία: Πρακτικές κατασκευής συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης» Γιάννης Κοντούλης, Γενικός Διευθυντής: Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα (Knauf Insulation)
  14:30 - 14:45 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Mapei» Ιωάννης Κοροπούλης, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης
  14:45 - 15:00 «Περιβαλλοντική αξιολόγηση των θερμομονωτικών υλικών με γνώμονα την διατήρηση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών» Στέλλα Χαδιαράκου, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
  15:00 - 16:00 Panel Discussion - Με τη συμμέτοχή του κοινού Συντονισμός κ. Δημήτρης Μαναγούδης, Μηχανολόγος Μηχανικός

  ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

  Session Category :  Open Space 2018 

  Πισω στο προγραμμα