• Αρχιτεκτονική και Εξοικονόμηση Ενέργειας | Building Green
    Τυπώστε το πρόγραμμα
    Saturday 08/04/2017

    Αρχιτεκτονική και Εξοικονόμηση Ενέργειας

    17:00  -  19:00
    Διοργανωτής: Building Green Magazine

    Η αρχιτεκτονική πλέον είναι άμεσα συνυφασμένη με την αειφορία και τη βιωσιμότητα καθώς επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων αλλά και να αυξήσει τη χρήση βιώσιμων υλικών εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και το δομημένο περιβάλλον. Μέσω των παρουσιάσεων της ημερίδας αυτής θα καλυφθούν θέματα που αφορούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενέργεια, τη μεθοδολογική ανάλυση υλοποιημένων Βιοκλιματικών κτιρίων, τις σύγχρονες μηχανολογικές εφαρμογές σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας στον τεχνητό φωτισμό, τις εφαρμογές φυτεμένων δωμάτων αλλά και τα ηλιοθερμικά συστήματα και BMS.

     

    Πρόγραμμα:

    Session Category :  Open Space 2017 

    Πισω στο προγραμμα