• Αρχιτεκτονική και Εξοικονόμηση Ενέργειας | Building Green

  Αρχιτεκτονική και Εξοικονόμηση Ενέργειας

  Saturday 08/04/2017
  17:00  -  19:00
  Διοργανωτής: Building Green Magazine

  Η αρχιτεκτονική πλέον είναι άμεσα συνυφασμένη με την αειφορία και τη βιωσιμότητα καθώς επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων αλλά και να αυξήσει τη χρήση βιώσιμων υλικών εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και το δομημένο περιβάλλον. Μέσω των παρουσιάσεων της ημερίδας αυτής θα καλυφθούν θέματα που αφορούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενέργεια, τη μεθοδολογική ανάλυση υλοποιημένων Βιοκλιματικών κτιρίων, τις σύγχρονες μηχανολογικές εφαρμογές σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας στον τεχνητό φωτισμό, τις εφαρμογές φυτεμένων δωμάτων αλλά και τα ηλιοθερμικά συστήματα και BMS.

   

  Πρόγραμμα: